Sukujuuria

Nimestä Ihalainen

Savon historia II s. 224: Hyvin vanhaa muinaissuomalaista perua edustanevat nimet, joiden kantasana on useimmiten jotakin myönteistä ominaisuutta tai käsitettä tarkoittava sana. Tällaisia nimiä on Savossa verraten paljon. Jo vanhimmista maakirjoista voidaan poimia esim. nimet ... Ihalainen ...

Nykysuomen sanakirja: ihala a. 1. kirkas, kuulas, pilvetön. 2. viehkeä, kaunis, ihana.

Esko Kähkönen: Eräsijoista nykyiseksi Vehmersalmeksi s.14: 1700-luvun alkupuolella esiintyivät eri kylillä ainakin seuraavat talollisten suvut: ... Roikansaari: Ihalainen... Ihalaisten suku on asutustarinoiden mukaan tullut Ruokolahden pitäjän Ihalansaaresta

Soininen, Arvo M.: Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa, Historiallisia tutkimuksia LVIII, Helsinki 1961: Savossa esiintyvistä sukunimistä - Ihalainen, 1543 nimi löytyy SuurLappeen - Läntisen rannikkoalueen Karjalasta. Joitakin nimiä tavataan myös rajantakaisessa Käkisalmen Karjalassa, kuten ... Ihalainen...

Olen tutkinut sukujuuriani pääasiasiassa Kansallisarkiston mikrofilmatuista kirkonkirjoista. Myös HisKi:n tiedostoista on ollut apua, tieto on vielä tarkistettu alkuperäisten kirjojen mikrofilmeiltä.

Omat sukujuureni suuntautuvat Savoon isän puolelta. Itse asiassa isän puolelta laskien poikani on ensimmäinen tämän sukuhaaran Ihalaisista, joka on syntynyt Kuopion mlk:n ulkopuolella. Isäni ja hänen esi-isänsä aina 1600-luvulle asuivat Kuopion mlk:ssa nykyisen Vehmersalmen alueella, joka itsenäistyi omaksi kunnaksi vasta vuonna 1922.  Äitini sukujuuret ovat Keski-Suomessa, joskin kauemmaksi mentäessä Savo tulee taas vastaan.

Olen myös etsiskellyt vaimoni sukujuuria. Hän on Lapualta, isän puolelta monessa polvessa. Äidin puolelta löytyy esivanhempia Keski-Pohjanmaalta (Lohtajalta).

30.4.2000
Tapani Ihalainen
Takaisin hakemistoon